تبلیغات
اموزشی - جملات آموزنده

جملات آموزنده

چهارشنبه 17 آذر 1389 09:18 ب.ظ

نویسنده : هنگامه 73

 

خوشبختی به کسی روی می آوردکه برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند

******************

 

داستان غم انگیززندگی این نیست که انسان ها فنا می شونداین است که آنان ازدوست داشتن بازمی مانند

******************

دریا باش اگرکسی سنگ به سویت پرتاب کردسنگ غرق شودنه آن که تومتلاطم شوی

******************

چه ساده با گریستن خویش زادمی شویم وچه ساده با گریستن دیگران ازدنیا می رویم وازمیان این دوسادگی معمای می سازیم به نام " زندگی"

******************

کاش دردنیاسه چیزوجودنداشت:غرور، عشق و دروغ

آن وقت کسی ازروی غروربرای عشق دروغ نمی گفت.

******************

هیچ ووقت به کسی که غم سنگین داردنگومی دانم:چه حالی داری چون درواقع نمی دانی

******************

یادت باشدگاهی اوقا ت به دست نیا وردن آنچه می خواهی نوعی شانس واقبال است

******************

 

ازصمیم قلب عشق بورزممکن کمی لطمه ببینی اما تنها رااستفاده بهینه ازحیات همین است

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -